Het laatste nieuws

MartiniWijzer

20 dec
2022

Het is inmiddels gebruikelijk om een klacht te ontvangen van de DoktersDienst Groningen. Het anonieme zorg verlenen in de avond nacht en weekenden veroorzaakt soms onbegrip van de patiënt naar ‘’de organisatie’’, met daarachter de triagist of de huisarts.

19 dec
2022

In Nederland hebben ongeveer 100.000 mensen  ontlastingverlies. Een aandoening waar een taboe op rust, waardoor het gevoel van schaamte vaak overheerst. Veel mensen durven daarom geen hulp te zoeken of erover te praten. Wat kan iemand zelf doen? Er is geen nationale richtlijn en op Thuisarts.nl is geen informatie te vinden.

14 okt
2022

Mijn halve leven ben ik actief in onderwijs, zorg en politiek. De dilemma’s die daar spelen, leiden vaak tot een onmogelijke evenwichtsoefening. Want als samenleving willen we beter onderwijs en meer zorg, voor rijk en arm, en tegelijkertijd willen we er liever niet meer voor betalen. Onderwijl wordt de Tweede Kamer door de kiezer gegijzeld: impopulaire maatregelen voor zorg en onderwijs staan garant voor zetelverlies.

29 sep
2022

Het Martini Ziekenhuis en het UMCG werken vanaf 1 oktober 2022 samen in het Academisch Borstcentrum Groningen (ABG), gevestigd in het Martini Ziekenhuis. Vanuit dit centrum bieden de professionals van beide ziekenhuizen excellente mammazorg voor alle patiënten in onze regio. Door kennis en expertise te bundelen kunnen de ziekenhuizen zich naast de zorg nog meer richten op wetenschappelijk onderzoek, innovatie en opleiding.

06 sep
2022

André Postema vertrekt per 1 december als bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis. Hij wordt bestuurslid bij Zuyd Hogeschool in Limburg. De reden van zijn vertrek is dat André graag terug wil naar het onderwijs en weer bij zijn gezin in Maastricht wil wonen. De Raad van Toezicht en het Martini Management Team betreuren het onverwachte vertrek van André, maar respecteren zijn besluit. De Raad van Toezicht beraadt zich op zijn opvolging.

21 jul
2022

Het voelt alsof de zorg de wind tegen heeft! Maar het belangrijkste in ons werk als arts is het werkelijke contact maken met de patiënt, proberen te achterhalen wat er voor de patiënt echt toe doet!  Dat wordt de uitdaging voor ons als behandelaars.

20 jul
2022

Het toegankelijk houden van de SEH's is de verantwoordelijkheid van de hele keten en vraagt om verschillende interventies. Zou inzage in de SEH-druktemonitor van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) voor de huisarts kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de spoedzorg? Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZZN), 13 huisartsen en het Martini Ziekenhuis hebben dit de afgelopen 3 maanden uitgeprobeerd in een kleine pilot.

19 jul
2022

Een hoge bloeddruk in de zwangerschap of een kind dat minder groeit kan worden veroorzaakt door een minder goed aangelegde placenta. Met een lage dosering acetylsalicylzuur kan de kans op deze problemen worden verkleind. Aspirine zorgt voor een betere aanleg en werking van de placenta doordat het bloedverdunnend werkt.

13 jul
2022

Sinds eind juni verstuurt het Martini Ziekenhuis digitale recepten vanaf de polikliniek via het LSP naar 78 apotheken in Groningen en Noord Drenthe. De digitale vooraankondiging van het recept wordt als volwaardig recept beschouwd. De patiënt krijgt geen papieren recept meer mee. Hiermee worden veel administratieve werkzaamheden en fouten voorkomen en komen recepten direct op de goede plek.

02 jun
2022

We hebben goed georganiseerde praktijken en in triage uitmuntende uitblinkende assistentes. De huisartsen zijn hoogopgeleide, empathische, en kundige generalisten die ernstige zaken kunnen scheiden van de minder ernstige zaken. Onzin dingen filteren we.

01 jun
2022

Zoals u zult weten zijn de toegangstijden voor de Revalidatiegeneeskunde lang, iets dat uw patiënten, u en ons in de weg zit. Binnen de vakgroep hebben de revalidatieartsen, in samenspraak met de adviseurs transmurale samenwerking, nagedacht over het verbeteren van het toegankelijkheid en verkorten van de toegangstijden. En nee, voor u valse hoop krijgt, uitbreiding van de formatie is niet haalbaar.

01 jun
2022

Sinds enige tijd heeft de Cardiologie te maken met een toenemende druk op de poli, waardoor de toegangstijd voor nieuwe patiënten steeds verder stijgt. De druk wordt mede veroorzaakt door een grote hoeveelheid controlepatiënten.

Previous Next