Het laatste nieuws

MartiniWijzer

18 jul
2024

Zoals u wellicht heeft vernomen is er op dit moment een lange toegangstijd voor een regulier consult Neurologie. Dit komt enerzijds door toename van het aantal verwijzingen en anderzijds vooralsnog door een tekort aan neurologen om aan de vraag te voldoen.

18 jul
2024

Een zaal in Veendam, 150 mens, een heel theater daar in theater vanBeresteyn. De grote vraag is hier hoe houden we de zorg toegankelijk, aantrekkelijk en sexy? 

18 jul
2024

Begin juli bereikten we een mijlpaal: de 1000e patiënt die zorg via thuismonitoring ontvangt was een feit. Met thuismonitoring krijgt de patiënt meer regie over de ziekte en zijn minder ziekenhuis-bezoeken nodig. Dit betekent meer ruimte in het ziekenhuis voor patiënten die zorg nodig hebben. Zo houden we de zorg nu en in de toekomst toegankelijk.

28 mrt
2024

Kunnen we samen de zorg toegankelijk houden? Als huisartsen hebben we een basisaanbod aan zorg die we moeten kunnen leveren, daarnaast is er een extra aanbod (zie LHV Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022). We kunnen elkaar als huisartsen onderling versterken, door elkaar te vragen, door de kaderhuisarts te vragen en ook dit extra aanbod samen op lossen. Het ‘’extended brain’’ en dus kennis is enorm onder ons als huisartsen.

27 mrt
2024

Met de toenemende druk op de zorg in de avond- en nachturen gaan de gynaecologen kritischer kijken naar de noodzaak voor acute opnamen in het kader van hyperemesis gravidarum. Bel gerust met de dienstdoende arts-assistent gynaecologie voor overleg; het kan voorkomen dat na overleg besloten wordt patiënte pas de volgende ochtend op te nemen voor rehydratie.

27 mrt
2024

Stoflongen, bakkersastma of de duivenmelkersziekte. Miljoenen werknemers in Nederland werken dagelijks met potentieel gevaarlijke stoffen en kunnen als gevolg hiervan, een werkgerelateerde longaandoening krijgen. Het Martini Ziekenhuis startte onlangs met een polikliniek voor werkgerelateerde longaandoeningen. Doel is preventie, behandeling en vermindering van klachten, maar ook het stimuleren van herkenning en erkenning. De polikliniek heeft over aanloop niet te klagen: “We zien nog maar het topje van de ijsberg”.

19 feb
2024

De Raad van Toezicht heeft mevrouw F.J. (Fleurisca) Korteweg per 22 augustus 2024 benoemd in de functie lid Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis.

21 dec
2023

In het najaar maakt het Martini Ziekenhuis financiële afspraken met de zorgverzekeraars. De afgelopen periode is intensief onderhandeld. Dat heeft er toe geleid dat het Martini Ziekenhuis voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten.

21 dec
2023

Christmas hits op Spotify, zoet en lustopwekkend; in de zin van kerstbomen, kerstmannen en kerstsneeuw en rode kerstmutsen met een witte pompon. Of toch de King's Singers… meerstemmig en klassiek; fijn gezelschap en knapperend haardvuur, en een gul glas rode wijn. Wat is waardevoller? Wat is van waarde? Wat is waardeloos?

20 dec
2023

Het no show beleid van het Martini Ziekenhuis is aangescherpt om de toegankelijkheid van het Martini Ziekenhuis verder te vergroten. In 2022 waren er 28.000 afspraken waar patiënten niet kwamen opdagen (+/- 5%). Daar hebben patiënten diverse redenen voor, bijvoorbeeld: de afspraak komt niet uit, de patiënt is ziek, de klacht is weg of de patiënt ziet het nut van de afspraak niet. Hiermee gaat kostbare gereserveerde spreekuurcapaciteit verloren en wordt de toegangstijd van de overige patiënten langer.

20 dec
2023

Vanaf februari 2024 kunnen (top)sportsers met gynaecologische klachten terecht op de multidisciplinaire poli ‘Sport en Gyn’. Hier worden zij gezien door sportarts Mirjam Steunebrink en gynaecoloog in opleiding Anne Marijn van der Graaf-Hilbers. Met deze directe samenwerking, aangevuld met een sportpsycholoog, sportdiëtiste, bekkenbodemfysiotherapeut en internist biedt deze poli gerichte adviezen en behandelingen, afgestemd op de specifieke behoeften van sportsters en hun trainingen.

06 dec
2023

Het Martini Ziekenhuis is sinds september gestart met Lipofilling. Een goede en veilige optie voor vrouwen die de voorkeur geven aan een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel.

Previous Next