01 juni 2022

Verwijzen naar Cardiologie

Sinds enige tijd heeft de Cardiologie te maken met een toenemende druk op de poli, waardoor de toegangstijd voor nieuwe patiënten steeds verder stijgt. De druk wordt mede veroorzaakt door een grote hoeveelheid controlepatiënten.

Een deel van onze patiënten komt uit de regio rondom het OZG. Onderdeel van de aanpak van onze wachtlijst is het aanscherpen van onze adherentie voor nieuwe cardiologiepatiënten. Wij verzoeken u om verwijzingen van patiënten uit het verzorgingsgebied van het OZG zoveel mogelijk naar het OZG te verwijzen om daarmee de toegankelijkheid van onze polikliniek cardiologie te verbeteren. Omdat de druk dermate hoog is, dat er voor controlepatiënten een onhoudbare situatie is ontstaan, zullen wij verwijzingen vanuit de regio rondom OZG niet aannemen, tenzij verwijzing naar het Martini Ziekenhuis noodzakelijk is.

Voor keuringen is de komende tijd geen ruimte op onze polikliniek. Mocht dit in de toekomst wel weer mogelijk zijn, dan zullen we dat uiteraard laten weten.


Terug naar het nieuwsoverzicht