Nascholingsportaal

MartiniWijzer

09 feb
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het uitvoeren van een CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en een APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) bij een cliënt met nierfalen.

10 feb
2023
Verpleegkundige

Het verzorgen van cliënten met een stoma vraagt om een multidisciplinaire samenwerking en het toepassen van EBP/ best practices. Als zorgprofessional speelt u daarbij een belangrijke rol en zijn kennis en vaardigheden op het gebied van stomazorg essentieel. Na deze scholing bent u in staat volgens de nieuwste inzichten effectieve zorg te verlenen aan een cliënt met een stoma en diens naasten.

13 feb
2023
Verpleegkundige
Verzorgende

In deze scholing leert u alles over blaaskatheterisatie en incontinentie bij volwassenen. Het doel van de scholing is dat u na afloop volgens de geldende protocollen en richtlijnen een volwassene kunt katheteriseren en incontinentiematerialen toepassen. De scholing bestaat uit een e-learning en een vaardigheidsles.

14 feb
2023
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.

14 feb
2023
Nieuw!
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Arts Verstandelijk Gehandicapten

De kinderartsen nodigen u graag uit voor hun digitale praktische nascholing, waarin diverse thema's aan de orde komen.

16 feb
2023
Nieuw!
Longfunctieanalist

Op 16 februari ontvangen wij u graag voor het Martini Longfunctie symposium

07 mrt
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het verzorgen van een PICC lijn. Het flushen, medicatie toedienen, bloed afnemen en indien van toepassing het afkoppelen van een elastomeerpomp (Folfusor®) bij volwassenen. Het doel van de scholing is dat u na afloop in staat bent een PICC lijn bij volwassenen te verzorgen, te flushen, medicatie toe te dienen, bloed af te nemen en indien van toepassing een elastomeerpomp (Folfusor®) af te koppelen.

09 mrt
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het uitvoeren van een CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en een APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) bij een cliënt met nierfalen.

14 mrt
2023
Nieuw!
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Arts Verstandelijk Gehandicapten

De gynaecologen nodigen u graag uit voor hun nascholing in het Martini Ziekenhuis. We starten met een plenaire presentatie over vulva, -en cervixafwijkingen. Na een korte pauze vinden er drie praktische workshops plaats. Graag tot dinsdag 14 maart!

16 mrt
2023
Nieuw!
Verpleegkundige
Verzorgende

De stomaconsultenten van het Martini Ziekenhuis Groningen organiseren een workshop voor zorgprofessionals werkzaam in de Thuiszorg- en/of Verpleeg - Verzorgingshuizen.

16 mrt
2023
Nieuw!
Verpleegkundige
Verzorgende

De stomaconsultenten van het Martini Ziekenhuis Groningen organiseren een workshop voor zorgprofessionals werkzaam in de Thuiszorg- en/of Verpleeg - Verzorgingshuizen.

20 mrt
2023
Verpleegkundige

In deze cursus gaat u met een kleine groep EBP-gebruikers aan de slag met uw eigen klinische onzekerheid. Gedurende de dag doorloopt u vrijwel alle stappen van Evidence Based Practice (EBP).