Het laatste nieuws

MartiniWijzer

30 dec
2021

In de laatste week van 2021 kijken we met gynaecoloog Robert Hakvoort, voorzitter van de Medische Staf van het Martini Ziekenhuis, terug op 2021. ‘Ik ben nu ruim een jaar stafvoorzitter en dus middenin de COVID-pandemie begonnen in mijn nieuwe rol. Terugkijkend kan ik alleen maar waardering uiten voor de inzet van iedereen die werkt in het Martini Ziekenhuis. We hebben ons nu al een aantal keren moeten opladen voor weer een nieuwe golf. En dat is heftig, ook omdat we telkens niet weten hoe en waar het eindigt.’

21 dec
2021

De urologen zien veel patiënten met een verhoogd PSA. Vanuit de richtlijnen wordt aangegeven pas een patiënt te evalueren bij een bevestigd verhoogd PSA. De urologen zien veel patiënten die met een enkel gemeten PSA waarde worden verwezen.

21 dec
2021

Vanaf 22 december scherpen we de coronamaatregelen in het Martini Ziekenhuis verder aan. Het is dan niet meer mogelijk om met een eigen mondkapje het ziekenhuis in te gaan. We delen bij de ingangen chirurgische mondneusmaskers (type 2R) uit aan alle patiënten en bezoekers.

20 dec
2021

In het kader van “Annie: Hou jij me tassie effe vast, want die gozer wil met me samenwerke. Annie, geef mij me tassie maar weer terug, want die gozer die ken niet samenwerke”.

13 dec
2021

Vandaag viert het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) het tienjarig jubileum. In de afgelopen tien jaar is veel bereikt in de specialistische diagnostiek, behandeling en ondersteuning van kinderen met (verdenking) van complexe allergieën.

19 nov
2021

Het aantal besmettingen en opnames van coronapatiënten in Nederland blijft stijgen. Dit geldt ook voor onze regio en voor het Martini Ziekenhuis. We ontvangen steeds meer coronapatiënten uit onze eigen regio. Ook nemen we patiënten uit andere regio’s over. Daarbij hebben we minder personeel beschikbaar dan tijdens vorige coronagolven. Dit samen maakt dat we de komende tijd helaas meer operaties moeten afzeggen.

18 nov
2021

Een slimme, digitale voorzetkamer zorgt ervoor dat patiënten met COPD hun medicatie beter innemen. Dat blijkt uit een Groningse studie van het Therapietrouw Centrum van het UMCG en het Martini Ziekenhuis.

08 nov
2021

Analoog aan de landelijke ontwikkelingen zien we de acute zorgvraag en opnames als gevolg van de stijgende COVID-besmettingen stijgen. Eind vorige week is in ROAZ-verband afgesproken dat alle Noordelijke ziekenhuizen zich voorbereiden op deze toename en hiervoor reguliere zorg afschalen conform landelijke afspraken. In het Martini Ziekenhuis is extra ruimte gemaakt op verpleegafdelingen en de IC. Daarbij streven we ernaar om zoveel mogelijk geplande operaties wél door te laten gaan.

01 nov
2021

Zittend aan de lunch met Chinese tomatensoep met sliertjes taugé, prei ringetjes en ondefinieerbaar stukjes vlees, filosoferen we over de connectie tussen specialisten en huisartsen. Deze connectie bestaat voor een groot deel uit het versturen van ZorgDomein brieven, en het terugsturen van poli brieven cq ontslagbrieven. Naast natuurlijk bellen of een VIPLive digitale consultatie.

28 okt
2021

Sinds kort maken de pols- en handchirurgen in het Martini Ziekenhuis gebruik van een innovatieve techniek voor de behandeling van een gescheurde band in de pols. Marius Kemler is hand- en polschirurg. Hij legt uit hoe het werkt.

27 okt
2021

Het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken samen om een deel van de patiënten die wachten op een operatie eerder te helpen. Het gaat om een geselecteerde groep patiënten van het Martini Ziekenhuis die wachten op een operatie aan een liesbreuk, galblaas of operatie door een KNO-arts. Als de patiënt dat wil, kan deze geholpen worden in het Ommelander Ziekenhuis.

22 okt
2021

Vorige maand is het Martini Ziekenhuis gestart met opnames via de Opname Lounge. Een opname via de Opname Lounge houdt in dat patiënten die komen voor een geplande operatie vanuit een comfortabele wachtruimte lopend naar het Operatiecentrum gaan. Inmiddels heeft het Martini Ziekenhuis ongeveer 900 patiënten via de Opname Lounge ontvangen. Uit een enquête blijkt dat patiënten de opname via de Opname Lounge als prettig en ontspannen ervaren. Net zo belangrijk is het dat deze procesinnovatie ruimte creëert om meer patiënten te opereren.

Previous Next