01 juni 2022

Verwijzen naar Revalidatiegeneeskunde

Zoals u zult weten zijn de toegangstijden voor de Revalidatiegeneeskunde lang, iets dat uw patiënten, u en ons in de weg zit. Binnen de vakgroep hebben de revalidatieartsen, in samenspraak met de adviseurs transmurale samenwerking, nagedacht over het verbeteren van het toegankelijkheid en verkorten van de toegangstijden. En nee, voor u valse hoop krijgt, uitbreiding van de formatie is niet haalbaar.

De revalidatieartsen willen graag drie zaken met u delen, die zij hebben bedacht om te zorgen dat de patiënt tijdig op de juiste plek komt:
  1. informatie voor u welke patiënt waar naar toe verwezen kan worden (de flowchart);
  2. het door ons triëren van de verwijzingen, waarbij het aanleveren van de relevante informatie van belang is;
  3. een informatieve brief bij de uitnodiging voor het eerste consult.


1. De flowchart

We hebben een flowchart gemaakt voor u als huisarts waarin met name rond de patiënten met complexe problematiek uitgewerkt is welke patiënten het beste naar welke poli/instelling verwezen kunnen worden. Hierbij kunt u rond deze patiënten groepen in één oogopslag zien welke patiënten naar ons verwezen kunnen worden, welke alternatieven er zijn als de patiënt bij ons niet op de goede plek is én welke patiënten niet door ons gezien kunnen worden. Het is een pdf, die in ZorgDomein bij de extra informatie ('naslagwerk') te openen is. Neemt u a.u.b. minstens eenmaal de moeite om er naar te kijken. Want het voorkomt onnodige verwijzingen. De patiënt heeft bij een niet zinvolle verwijzing dan een lange wachttijd bij ons en wordt vervolgens niet geholpen of doorverwezen naar een andere behandelaar, waarvoor ook weer een lange wachttijd bestaat.


2. De triage van de verwijzingen

Sinds enige tijd triëren we alle verwijzingen, zowel vanuit zorgdomein als de interne verwijzingen. Daarmee zijn de juistheid en de urgentie van de problematiek in kaart te brengen, Zo nodig nemen we contact op met de verwijzer, vragen informatie van elders op of plannen röntgendiagnostiek in. Met volledige informatie zijn vaak minder herhaalcontacten nodig. Dit creëert weer ruimte voor andere patiënten.

Van het allergrootste belang is dat er bij de patiënt bereidheid is en de mogelijkheid is om te kijken hoe het niveau van functioneren kan verbeteren, patiënt moet bereid zijn om na te gaan welke factoren een rol spelen in het ontstaan of onderhouden van klachten. En dat de patiënt niet alleen een somatische verklaring en oplossing zoekt. Van de patiënt wordt een actieve rol hierin gevraagd. Het is van belang dat u dit inschat én de relevante informatie in de verwijzing vermeldt, klacht gerelateerd, maar ook de context (psychosociale of psychische factoren).


3. Een informatieve patiëntenbrief

Voor een succesvolle aanpak is verwachtingen management bij de patiënt van belang. Wij merken vaker dat patiënten geen beeld hebben van wat ze bij de revalidatiearts kunnen verwachten. Soms verwachten patiënten zelfs dat er ter plaatse een behandeling in de vorm van fysiotherapie plaats vindt. We hebben daarom een brief gemaakt waarin we uitleggen wat we in het consult doen en waar we ons op richten. Deze wordt bij de uitnodiging voor een eerste consult mee gestuurd. Hierin wordt besproken dat naast een, voor zover nodig, somatische analyse er name aandacht wordt gegeven aan het omgaan met de problemen en beperkingen in het kader van herstel of het accepteren van de resttoestand.


Mocht u bij een patiënt twijfelen of een verwijzing nuttig is, dan stellen we overleg hierover zeer op prijs. Dat kan telefonisch (050-5245892), via VipLive of per mail (revalidatie@mzh.nl).Terug naar het nieuwsoverzicht