20 juli 2022

Hoe houden we samen de SEH toegankelijk

Het toegankelijk houden van de SEH's is de verantwoordelijkheid van de hele keten en vraagt om verschillende interventies. Zou inzage in de SEH-druktemonitor van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) voor de huisarts kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de spoedzorg? Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZZN), 13 huisartsen en het Martini Ziekenhuis hebben dit de afgelopen 3 maanden uitgeprobeerd in een kleine pilot.

De SEH-druktemonitor van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), zoals de huisarts deze ziet


De druk op de acute zorg goed verdelen, zodat patiënten de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben. Door de juiste zorgverlener, op het juiste moment en op de juiste plaats. Dat is het doel van de pilot Zorgcoördinatie die in Noord-Nederland wordt gehouden.

Eén van vraagstukken waar in deze pilot naar gekeken wordt, is: kunnen we instroom van patiënten op de SEH’s beter spreiden, door huisartsen real-time inzicht te geven in de drukte op de SEH’s?

Mischa Hardieck is huisarts in Stadskanaal, een van de initiatiefnemers én deelnemer aan deze pilot. Hij vertelt: ‘Sinds 1 april kan ik via een app realtime de drukte op de SEH’s in de regio zien. Staan ze op groen, oranje of rood? Dit geeft mij de mogelijkheid hierop te anticiperen. Zo kreeg ik onlangs ’s morgens om 9 uur een visite-aanvraag van een patiënt waarvan ik het vermoeden had dat ik hem zou moeten insturen. Op dat moment stond de SEH van Treant op groen. Dat deed mij besluiten de visite eerder te doen dan normaal. De patiënt moest inderdaad naar de SEH en kon snel worden geholpen. Andere deelnemende huisartsen hebben in een aantal gevallen patiënten juist later naar de SEH laten gaan, zodat ze niet tijdens een code oranje binnen zouden komen. Uiteraard kan dat niet altijd, maar alleen als het verantwoord is de opname iets uit te stellen.

Doordat ik nu inzicht heb in de drukte op de SEH’s -de app staat de hele dag open-, voel ik een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de SEH’s bereikbaar en beschikbaar te houden. En heb ik de mogelijkheid hier ook werkelijk iets aan te doen.’

Lost een simpel dashboard met een SEH-stoplicht dan alle problemen ten aanzien de toegankelijkheid van de SEH’s op? Hardieck: ‘Nee, dat verwacht ik niet. De drukte op de SEH’s is een complex probleem dat beïnvloed wordt door de in-, door- en uitstroom van patiënten. Maar ik zie wel een parallel met de fileproblematiek in Nederland. Onderzoek laat zien dat structurele files in de ochtend- en avondspits verdwijnen als er op die momenten 20 procent minder auto's en vrachtwagens op onze snelwegen rijden. Stel nu dat we huisartsen, door ze laagdrempelig inzicht te geven in de tijden waarop er files staan voor de SEH, kunnen verleiden om 20% van hun patiënten op een ander tijdstip naar de SEH te verwijzen? Dan zou dat de ‘file-druk’ op de SEH’s toch ook aanzienlijk moeten beïnvloeden?’

De komende weken moet duidelijker worden of deze pilot daadwerkelijk een verandering in het verwijspatroon van huisartsen teweeg brengt en wordt besloten of alle huisartsen in de regio inzage krijgen in deze gegevens. Hardieck: ‘En voor daarna zie ik ook andere mogelijkheden: hoe mooi zou het zijn als we op deze manier ook inzicht kunnen creëren in de beschikbaarheid van bv. ELV-bedden, de thuiszorg verpleeghuiszorg en daar samen de files kunnen verminderen?’Dit artikel verscheen eerder in de Update AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord Nederland) van 19 mei 2022Terug naar het nieuwsoverzicht