Het laatste nieuws

MartiniWijzer

15 apr
2022

De Santeon ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen zorg te digitaliseren. Samen bieden de ziekenhuizen patiënten straks een digitale voordeur waar zij terecht kunnen voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.

12 apr
2022

Het aantal patiënten en medewerkers met corona daalt. Dankzij deze dalende besmettingscijfers en de goede vooruitzichten, versoepelt ook het Martini Ziekenhuis de coronamaatregelen. Patiënten en bezoekers hoeven vanaf 13 april geen mondneusmasker meer te dragen. Ook is het niet langer verplicht 1,5 meter afstand te houden. De bezoekregeling gaat terug naar normaal, en begeleiders zijn weer welkom mee te komen naar een afspraak.

02 apr
2022

Het is een gegeven dat de zorg in Nederland van hoogstaande kwaliteit is. De huisartsen hebben veel kennis, en is de zorg ‘’iets ingewikkelder’’ dan is er in heel Nederland op redelijke termijn specialistische kennis beschikbaar. Mooi geregeld, tussen de ‘’partners in de zorg’’. Maar pas op!

01 apr
2022

De werkdruk in het Martini Ziekenhuis is ongekend hoog. We hebben te maken met veel verzuim bij onze zorgprofessionals. Om ruimte te houden voor acute opnames en spoedzorg zijn we helaas opnieuw genoodzaakt geplande operaties af te schalen. Dit betekent dat we vanaf 1 april a.s. geplande operaties moeten afzeggen.

28 mrt
2022

Op de klinische afdelingen binnen het Martini Ziekenhuis zal de komende periode bij bijna alle nieuw opgenomen patiënten de surprise question beantwoord gaan worden door de zorgverleners: “Zou het mij verbazen als deze patiënt de komende 12 maanden zal komen te overlijden?” Dit doen we om de bewustwording van de palliatieve fase te vergroten en hierbij passende zorg te kunnen bieden.

28 mrt
2022

Sinds begin 2021 kunnen vrouwen met een prolaps in dagbehandeling geopereerd worden in het Martini Ziekenhuis. De operatie gebeurt onder sedatie (roesje) en lokale verdoving.

28 mrt
2022

Begin maart is op verpleegafdeling Chirurgie (4D) een geriatrische trauma unit (GTU) geopend voor kwetsbare ouderen die via de spoed binnenkomen met een trauma aan het steun- en bewegingsapparaat.

16 mrt
2022

In het Martini Ziekenhuis blijven we voorlopig vasthouden aan alle bestaande corona maatregelen. Ook nu het kabinet heeft besloten dat alleen de basisadviezen nog gelden na 23 maart a.s. We zien een stijging in de opnames van patiënten met corona. Daarbij hebben we te maken met meer positief geteste zorgprofessionals. Daarom moeten we helaas opnieuw de reguliere zorg afschalen.

06 feb
2022

Als huisarts ben ik lid van onze lobbyclub en onderhandelaar LHV, waarvan de regionale Kring Groningen samensmelt met de ketenzorg-organisatie GHC en dienstenstructuur DDG, die dan een RHO gaan vormen. De eerste lijns club InEen adviseert mij over samenwerking. Als praktijkhouder ben ik bij de VPH aangesloten, als luis in de pels van de LHV.

06 feb
2022

De neurologen worden al enige tijd geconfronteerd met veel patiënten en een beperkte capaciteit. Dit resulteert helaas in een forse toegangstijd. Ook krijgen de neurologen dagelijks zeer veel telefoontjes van huisartsen, vooral 's middags. Om het voor de spoedneuroloog behapbaar te houden wordt tijdelijk de volgende werkwijze gevolgd:

04 feb
2022

In de CVA-zorgketen Groningen werken het Martini Ziekenhuis samen met UMCG, revalidatie instellingen (GRZ en MSR), TSN-thuiszorg en het multidisciplinair CVA-netwerk Groningen om de CVA-zorg zo goed mogelijk te organiseren. Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt over de nazorg na een cva.

28 jan
2022

In het Martini Ziekenhuis in Groningen werken bijna 3.000 mensen samen voor de beste zorg. Wie zijn zij en wat doen ze precies? In deze aflevering spreken we kinderarts-allergoloog Gerbrich van der Meulen. Zij stond aan de wieg van het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) dat nu tien jaar bestaat.

Previous Next