24 mei 2022

Zesde editie Insulineboekje voor behandelaars

Klaas Hoogenberg, internist in het Martini Ziekenhuis, heeft de zesde editie van het boek 'Praktische Insuline- en GLP1-RA-therapie' uitgereikt aan Mischa Hardieck, huisarts en adviseur transmurale samenwerking in het Martini Ziekenhuis. Het is een praktisch leerboek voor artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars in de diabeteszorg, zowel in de eerste als tweede lijn. Iedereen die zich bezighoudt met diabeteszorg, vindt in dit boek praktische tips voor alledaagse werkzaamheden.


Van links naar rechts: Annet van de Velde, Mischa Hardieck, Joke Beukema, Klaas Hoogenberg, Ina van der Leest


Van theorie naar praktijk

Diabetesverpleegkundige Ina van der Leest werkte mee aan de totstandkoming van het boek: 'In de diabeteszorg zijn veel ontwikkelingen gaande. Het is dus belangrijk je kennis up to date te houden. Een theoretisch leerboek is dan niet voldoende. Juist de praktische uitvoering ervan is belangrijk, en die handvatten vind je in dit boek.'

Het Martini Ziekenhuis is al jaren betrokken bij scholing voor huisartsenpraktijken, zo ook voor diabeteszorg. In 2001 werd duidelijk dat er behoefte was aan een praktische vertaalslag. Bijvoorbeeld over injectietechnieken, het doseren van insuline en insulinetherapie bij kwetsbare ouderen. Ina: 'Klaas Hoogenberg en Joke Beukema, kwaliteitscoƶrdinator bij het GHC, pakten de handschoen op en publiceerden het boek dat er nu ligt, in nauwe samenwerking met de Groninger Huisartsen Coƶperatie en collega's van het Martini Ziekenhuis. Sindsdien wordt het boek veelvuldig gebruikt en waar nodig geactualiseerd.

GLP1-RA-therapie en glucosemonitoring

Dit jaar is het boek uitgebreid met informatie over GLP1-RA-therapie, met name over de voorwaarden, de diagnose en de werking van deze therapie. Daarnaast is glucosemonitoring in het boek opgenomen; een stukje digitalisering in de diabetesbehandeling.

Boek bestellen

Het boek kan hier worden besteld. Bestellen kan ook via dit bestelformulierTerug naar het nieuwsoverzicht