Patiëntenbrief Revalidatiegeneeskunde

Brief voor patiënt over het eerste consult bij de revalidatiearts


U bent doorverwezen naar een revalidatiearts van het Martini Ziekenhuis. In deze bijlage leest u wat u kunt verwachten van de eerste afspraak.


Over uw afspraak met de revalidatiearts

Tijdens de eerste afspraak bespreekt de revalidatiearts uw klachten met u en onderzoekt u als het nodig is.

  • Heeft u nog geen diagnose gekregen? Dan kijkt de arts of er een aandoening of ziekte is die uw klachten verklaart. Zo nodig wordt verder onderzoek aangevraagd.
  • Soms is de diagnose al gesteld door de huisarts of een andere specialist. In dat geval kijkt de revalidatiearts vooral naar de gevolgen van uw klachten voor uw dagelijks leven en hoe u hiermee om kunt gaan.
  • Soms hebben uw klachten een andere reden, zoals langdurige of verkeerde belasting, of stress. In dat geval kijkt de revalidatiearts samen met u naar de mogelijkheden om de klachten te verminderen, zodat het uw dagelijks leven minder beïnvloedt.


Wat zijn de mogelijkheden en wat kunt u zelf doen?

We kijken samen met u naar de mogelijkheden om uw klachten te verhelpen. Denk daarbij aan:

  • Behandeling van een eventuele aandoening (advies, medicatie en training);
  • Klachtenvermindering met hulpmiddelen (zoals een spalk of aangepaste schoenen);
  • Advies om uw leefstijl aan te passen, zodat u beter met uw klachten kunt omgaan. Denk hierbij aan het aanpassen van uw bezigheden (werk, huishouden en hobby’s) om herstel te ondersteunen;
  • Aandacht voor acceptatie als uw klachten niet te verhelpen zijn. De revalidatiearts ondersteunt u in het beter omgaan met uw klachten, zodat u hier meer controle over krijgt.

Aan het eind van uw afspraak heeft de revalidatiearts samen met u bepaald wat voor u het beste vervolgtraject is.