Transmuraal Team

Maak kennis met het transmuraal team

Het Transmuraal Team geeft invulling aan de transmurale missie van het Martini Ziekenhuis, samen met huisartsen, andere partners in de keten (zoals verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties), medisch specialisten en andere betrokkenen in het ziekenhuis. Want we hebben elkaar hard nodig in de zorg. Hoe kunnen we elkaar versterken en beter samenwerken, om zo bij te dragen aan goede, toegankelijke zorg? Het team bestaat uit 4 personen. 

Mischa Hardieck

Mischa is huisarts en heeft een praktijk in Stadskanaal. Hij is een dag per week beschikbaar voor het Martini Ziekenhuis, om als huisarts en als adviseur eerstelijns samenwerking de verbinding te maken tussen specialist en huisarts. En deze samenwerking verder te versterken.

Hij ziet een ziekenhuis, en vooral het Martini Ziekenhuis, als grote broer op het schoolplein. Zijn zus roept zijn hulp in bij moeilijke problemen. En die zus is zeker eigenwijs, maar ook zelfstandig en heeft genoeg kwaliteit om het zelf te ‘’fixen’’. En dat willen we in het transmuraal team benadrukken, als gelijkwaardige partners. Daarbij is kennisoverdracht in nascholing en overleggen in de wandelgangen essentieel. En als huisarts is het goed aan de specialisten laten weten welke kracht er in de eerste lijn is.
Als adviseur eerstelijns samenwerking laat hij de stem van de huisarts horen richting de bijna 200 specialisten van het Martini Ziekenhuis, en andersom leent hij het oor aan al deze collegae.
Vragen die bovenkomen zijn bijvoorbeeld: wat is anderhalvelijns zorg? En hiermee direct samenhangend: hoe komt de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) en niet de juiste zorg op de onjuiste plek (JZOOP)?
Graag zet hij zich in om de zorg-continuïteit te verbeteren, zodat de zorg van ziekenhuis naar thuis in de ogen van de patiënt naadloos in elkaar overgaan. Zo nemen we als specialist en generalist gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de zorg in de regio.


Albert Hingstman

Albert heeft een huisartspraktijk in Haren. Hij is een dagdeel per week beschikbaar voor het maken van mooie, praktische nascholingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, samen met de specialisten. 

Celeste Reker

Celeste studeerde cultuur- en godsdienstsociologie in Nijmegen. Ze probeert als adviseur transmurale samenwerking om de samenwerking met partijen buiten het ziekenhuis te stimuleren en te ondersteunen. Ze doet van alles op dit vlak, zoals ZorgDomein, het helpen opzetten van mooie nieuwe zorg en (digitale) communicatie.
Haar missie is bijdragen aan een mooie zorg in Groningen en met zorgverleners die dit ook willen meedenken hoe dit voor elkaar te krijgen.

Ze is ook betrokken bij diverse projecten patiëntenparticipatie, waarin ze samen met Zorgbelang Groningen, patiëntenorganisaties, medisch specialisten, ziekenhuismedewerkers en Menzis werkt aan zorg, die nog meer tegemoet komt aan wensen en behoeften van patiënten en hun naasten.

Peter Smit

Peter is van oorsprong fysiotherapeut. Hij heeft gewerkt in de eerste lijn en in het verpleeghuis, maar voornamelijk in het ziekenhuis, zowel in Nederland (UMCG) als in het buitenland (Zimbabwe). Zijn interesses lagen met name bij de invloed van intensieve zorg op het menselijk lichaam en de invloed van gedrag op bewegen, met name bij chronische pijn en somatoforme klachten.
Peter heeft na de fysiotherapie bedrijfskunde gestudeerd en is zich vervolgens gaan richten op het management in de zorg. Hij werkt nu als manager transmurale zorg. De rode lijn in zijn functies is altijd de aandacht voor ketenzorg geweest, waarbij hij de verschillende zorgverleners ziet als partners bij het verlenen van waardegedreven zorg. Hij heeft een uitgebreid netwerk als het gaat om ketenzorg, is betrokken bij talloze regionale projecten en bestuurslid van verschillende netwerkorganisaties.

Suggesties?

Heb je suggesties om de zorg beter te maken? Mail dan naar c.reker@mzh.nl