12 juli 2023

Compagnonscursus 2023 groot succes

De compagnonscursus 2023 was een groot succes. De bijna 150 deelnemers gaven de cursus nog nooit zo'n hoge score (4.7 op een schaal van 1-5). Ze waren erg tevreden over het afwisselende programma en de open sfeer.Tijdens de cursus stonden de thema's wachttijden en duurzame inzetbaarheid van de dokter centraal. 

Wachttijden
Deelnemers constateerden samen met Menzis dat het niet gaat lukken om het probleem van de wachttijden op te lossen. De zorgvraag is nu al groter dan we aankunnen, en het verschil wordt in de toekomst alleen maar groter vanwege demografische ontwikkelingen en personeelskrapte.
Huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde vonden elkaar in de constatering dat we elkaar hard nodig hebben en dat de dialoog cruciaal is om de situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Of, zoals Trudy Oldenhuis (bestuursvoorzitter van de nieuwe huisartsenorganisatie DokNoord) benadrukte: “Als we het niet samen doen gaan we er niet uit komen. Dus hoe kunnen we elkaar helpen?”
Huisartsen en specialisten zagen vooral kansen in een betere communicatie, bijvoorbeeld door digitale consultatie (VIPLive) meer te gebruiken als alternatief voor verwijzing. Wilja Strating, manager regionale zorg bij Menzis, benadrukte het belang van regionale afstemming en lichtte toe dat de krachten sinds kort gebundeld zijn in het Gezondheidsoverleg Groningen.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid van de dokter bleek ook een thema wat veel deelnemers bezig hield. Vooral de uitwisseling in kleine groepjes bleek inspirerend. Het thema startte met yoga, ’s ochtends op het strand. Dit beviel vele deelnemers goed, soms tot hun eigen verrassing.

De combinatie met ‘klassiekers’ als de pubquiz, medisch-inhoudelijke workshops, de vrije donderdagmiddag en de gezellige bonte avond bleek wederom succesvol. Externe “out-of-the-box”-sprekers Erik de Blok en Ronald Hünneman zetten de deelnemers op een ander been en zorgden voor stof tot nadenken. 


Terug naar het nieuwsoverzicht