21 februari 2023

Verdenking DVT? Vraag een echo aan

Op dit moment worden de meeste patiënten met verdenking op een trombosebeen verwezen naar de SEH, waar (echo)diagnostiek plaatsvindt en ze worden gezien door een internist. Als geen sprake blijkt van DVT en andere pathologie ontbreekt gaan ze weer naar huis. Er is nu een alternatief, waarbij u binnen 24 uur een eerstelijns echografie aan kunt vragen bij de afdeling Radiologie. Zo komt de patiënt alleen indien noodzakelijk op de SEH en wordt de SEH ontlast..

Patiënten kunnen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op de afdeling Radiologie terecht. Als dit betekent dat de echo pas de volgende dag gemaakt wordt dient intussen gestart te worden met therapeutische antistolling. Bij contra-indicaties en als de eerstelijns echo niet binnen 24 uur beschikbaar is kunt u de patiënt via de internist naar de SEH verwijzen. 

Wanneer DVT is aangetoond verwijst de radioloog de patiënt door naar de SEH, tenzij anders door u aangegeven bij de aanvraag.

In onderstaand stroomschema wordt de werkwijze beschreven. 


U kunt de aanvraag doen via ZorgDomein, bij “Diagnostiek > echo > echo verdenking DVT onderste extremiteit”. Hierin staan inclusie, -en exclusiecriteria en werkwijze beschreven. Het stroomschema staat ook op ZorgDomein.  


Terug naar het nieuwsoverzicht