15 november 2023

Overgang naar nieuw EPD

As. vrijdag 17 november gaan we over op een nieuw EPD. Ter voorbereiding op de overgang is de zorg afgeschaald van donderdag 16 november 17.00 uur tot vrijdag 17 november 13.00 uur. We verwachten dat we op vrijdag 17 november vanaf 13.00 uur weer live zijn met het nieuwe EPD. Vanaf dat moment schalen we de bedrijfsvoering en daarmee de patiëntenzorg langzaam weer op.

De nieuwe versie van het EPD betekent een grote verandering en is wennen voor iedereen.
De processen kunnen de komende periode daarom wat langer duren. We vragen uw begrip hiervoor.

Wat betekent de overgang voor u?

Telefonische bereikbaarheid
Onze artsen en medewerkers zijn aanwezig in het ziekenhuis en zijn via de reguliere kanalen bereikbaar. Ook digitale consultatie (VIPLive) is mogelijk.

Spoed
De SEH, afdeling Verloskunde en het Brandenwondencentrum blijven gedurende de gehele overgang open.
Er is een beperkt aannamebeleid voor spoed patiënten waarbij complexe operatieve ingrepen te verwachten zijn.
In overleg met de SEH-arts (en voor Verloskunde in overleg met de Overlegkamers) wordt bepaald of een patiënt ingestuurd kan worden. Om grip te houden op de patiëntenstroom kan het voorkomen dat we in deze periode laagdrempelig overgaan op code oranje.

Electieve zorg
Er vinden geen electieve ingrepen, behandelingen en diagnostiek plaats.

Poliklinieken
Vrijdagochtend 17 november zijn we gesloten voor poliklinische afspraken.
De poliklinische apotheek, oncologische dagbehandeling en het laboratorium blijven open.
We verzoeken u om patiënten vrijdag zo veel mogelijk naar onze collega ziekenhuizen te verwijzen. Vanaf maandag 20 november staan we weer klaar voor poliklinische afspraken.

Radiologie
Van donderdag 16 november vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 17 november 13.00 uur is de afdeling Radiologie gesloten voor reguliere onderzoeken.
Spoedpatiënten kunnen zich melden bij de SEH. Vanaf vrijdag 17 november om 13.00 uur is de afdeling Radiologie weer gedeeltelijk beschikbaar.

Verwijzingen via ZorgDomein
Verwijzingen via ZorgDomein die tijdens de overgangsperiode verstuurd worden komen vertraagd binnen. Vrijdag 17 november na 13.00 uur verschijnen ze alsnog in het EPD. Verwijzingen kunnen vanaf dan worden verwerkt.

Berichtgeving
Tijdens de overgang verzenden we geen berichten over opname, overplaatsing en ontslag. Ook SEH-brieven worden in deze periode niet verzonden. Na de livegang komen deze berichten alsnog.
Vanaf 17 november is de inhoud en opbouw van de berichten vernieuwd. Het Huisartsenportaal is niet meer beschikbaar.

Vragen? Mail dan de dienstdoende clustermanager via centrumsecretariaat@mzh.nlTerug naar het nieuwsoverzicht