19 oktober 2023

Overgang naar nieuw EPD

Van donderdag 16 november t/m vrijdag 17 november a.s. gaat het Martini Ziekenhuis over van HiX versie 6.1 naar HiX 6.3 standaard content. Een volledig nieuw en toekomstbestendig EPD, wat gaat bijdragen aan betere zorg voor onze patiënten en een efficiëntere manier van werken voor onze medewerkers.

De overgang heeft impact op de zorg die wij rondom de livegang kunnen bieden. Alle (patiënt)gegevens uit het oude EPD moeten overgezet worden. Tijdens de overgang kan niet in het EPD worden geregistreerd en vindt dossiervorming op papier plaats conform de noodprocedure. Ter voorbereiding op deze overgang is de zorg afgeschaald. 
 
Op vrijdagochtend 17 november zijn we gesloten voor poliklinische afspraken en worden er geen electieve ingrepen, behandelingen en diagnostiek gepland. De poliklinische apotheek, oncologische dagbehandeling en het laboratorium blijven open. Ook onze SEH, de afdeling Verloskunde en het Brandenwondencentrum blijven gedurende de gehele overgang open. 

In overleg met de SEH-arts en voor Verloskunde in overleg met de Overlegkamers wordt bepaald of een patiënt ingestuurd kan worden. Voor de patiëntveiligheid is er een beperkt aannamebeleid voor spoedpatiënten waarbij complexe operatieve ingrepen te verwachten zijn. Om grip te houden op de patiëntenstroom kan het voorkomen dat we in deze periode laagdrempelig overgaan op code oranje.
 
We beperken de ontslagen/overdrachten tijdens de overgangsperiode zoveel mogelijk, waardoor er voor en na deze periode iets meer ontslagen/overdrachten kunnen zijn dan gebruikelijk.
 
Onze artsen en medewerkers zijn aanwezig in het ziekenhuis en zijn via de reguliere kanalen bereikbaar. De ZorgDomein-verwijzingen komen vertraagd binnen bij het ziekenhuis.
 
We verwachten op vrijdag 17 november vanaf 13.00 uur live te zijn met het nieuwe EPD. Vanaf dat moment schalen we de bedrijfsvoering en daarmee de patiëntenzorg langzaam weer op. 
 
Heeft u vragen? Mail dan de dienstdoende clustermanager via centrumsecretariaat.zorg@mzh.nl.

Alvast dank voor uw begrip en medewerking!Terug naar het nieuwsoverzicht