19 oktober 2023

Nieuw Huisartsenportaal

Sinds 2019 beschikt het Martini Ziekenhuis over een portaal voor huisartsen. Hier is snel relevante patiëntinformatie op te zien, zoals brieven en uitslagen. Dit portaal is met de migratie van ons Elektronisch Patiënten Dossier per 17 november as. niet meer toegankelijk. Er komt een nieuw portaal, met dezelfde functionaliteiten als het huidige, maar met een betere weergave van de labuitslagen. De toegang verloopt via een UZI-pas en niet meer via ZorgDomein.

Het nieuwe portaal willen we per 17 november as. of zo spoedig mogelijk daarna operationeel hebben. In 2024 gaan we aan de slag met de doorontwikkeling. We kijken dan bijvoorbeeld naar het aanbieden van meer relevante patiënteninformatie en naar het aansluiten van andere zorgverleners in de eerste lijn. Binnenkort volgt nadere informatie over de toegang tot het nieuwe portaal en de daadwerkelijke datum waarop het operationeel is.


Voor meer informatie: Celeste Reker, adviseur transmurale samenwerking, 050 – 524 7622 of c.reker@mzh.nlTerug naar het nieuwsoverzicht