13 juli 2022

Digitaal recept een feit!

Sinds eind juni verstuurt het Martini Ziekenhuis digitale recepten vanaf de polikliniek via het LSP naar 78 apotheken in Groningen en Noord Drenthe. De digitale vooraankondiging van het recept wordt als volwaardig recept beschouwd. De patiënt krijgt geen papieren recept meer mee. Hiermee worden veel administratieve werkzaamheden en fouten voorkomen en komen recepten direct op de goede plek.

Regionaal convenant

In een regionaal convenant hebben het Martini Ziekenhuis, het UMCG en de Groninger Apotheken Vereniging afgesproken dat de digitale vooraankondiging van het recept als volwaardig recept wordt beschouwd. De patiënt krijgt in dat geval geen papieren recept meer mee. Ook andere ziekenhuizen in de regio en apotheekhoudende huisartsen kunnen aansluiten bij dit convenant. 


Tweede fase

In de tweede fase na de zomer wordt het digitaal verzenden in het Martini Ziekenhuis ook mogelijk gemaakt voor de apotheken in Friesland en voor de apotheekhoudende huisartsen in het verzorgingsgebied van het Martini Ziekenhuis. Aandachtspunt is, dat de meeste apotheekhoudende huisartsen op dit moment nog geen recepten kunnen ontvangen via de koppeling met het LSP of niet gewend zijn recepten in een buffer te verwerken van andere voorschrijvers dan zij zelf. 


Belangstelling om mee te doen?

De projectleiding is op zoek naar geïnteresseerde apotheekhoudende huisartsen die als voorloper willen fungeren om deze receptkoppeling met het LSP te realiseren, bij voorkeur van verschillende HIS/AIS systemen. Het Martini Ziekenhuis gaat de koppeling per praktijk testen, afstemmen of de werkwijze via de receptenbuffer geïmplementeerd is en daarna de apotheekhoudende open zetten in het Ziekenhuis Informatie Systeem. Daarna is het voor poliklinische voorschrijvers mogelijk om een digitaal recept te versturen via het LSP naar apotheekhoudende huisartsen.

Geïnteresseerde apotheekhoudende huisartsen kunnen zich melden bij Annet Tonkes, poliklinisch apotheker en projectleider, via mailadres: LSP@mzh.nl. We hopen dat u mee wil doen!


Het Martini Ziekenhuis werkt op deze manier toe naar het uitfaseren van de fax op alle poliklinieken. Op enig moment is alleen digitaal verzenden van recepten nog mogelijk. Wij vragen u daar nu alvast rekening mee te houden in uw praktijkvoering.Terug naar het nieuwsoverzicht