Webinar

STERK en Renal lifecycle op de dialyseafdeling

Verpleegkundige

DCG, Martini Niercentrum en UMCG werken samen in het verzorgen van een webinar! Binnenkort zal het gehele programma worden gepubliceerd.

De onderwerpen deze keer zijn:
Het STERK-programma voor nierpatiënten. STimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven van nierpatiënten
Renal lifecycle – studie: onderzoek naar bescherming van hart en nieren bij patiënten met ernstig nierfalen.