Extern

Online Brandwondenonderwijs

Praktijkassistent
Praktijkondersteuner
SEH-arts

De huisartsen in Nederland zien per jaar ongeveer 50.000 tot 60.000 patiënten met brandwonden. Een klein percentage moet worden verwezen naar een Brandwondencentrum (ong. 3000-4000 patiënten).

Dat betekent dat de huisarts het grootste aandeel heeft in de behandeling van brandwonden. Naast verwijzingen door huisartsen worden ook door SEH-afdelingen, poliklinieken van ziekenhuizen en ambulancediensten patiënten verwezen naar het Brandwondencentrum.

Gestart wordt met een korte voorbereidende opdracht. Verder komen de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Incidentie
  • Welke brandwonden genezen vanzelf met een goede behandeling en kan ik als hulpverlener zelf behandelen? Wat zijn de kenmerken van deze brandwonden?
  • Acute opvang
  • Hoe kan ik een brandwond goed behandelen opdat kolonisatie en verdieping van de brandwond kan worden voorkomen?
  • Hoe herken ik als hulpverlener of er sprake is van mishandeling of verwaarlozing bij kinderen en ouderen met brandwonden?
  • Welke patiënten met brandwonden dien je te verwijzen?


Lokatie

Martini Ziekenhuis

Accreditatie

Toegekend door KABIZ (CADP), accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V (2 pnt)

Inschrijfgeld

Standaardprijs: € 50,-.

Inschrijfgeld is inclusief Zorgwijzer Brandwondencentrum welke via mail wordt toegezonden.

Inschrijven

Dit verloopt via de website van SCEM: www.scem.nl /agenda.html (maximaal 12-15 deelnemers)